Yönlendiriliyorsunuz…

Lamina Diş

Laminate Veneer Porselen 

Günümüzde gelişen teknoloji ve estetik beklenti anlayışının değişmesi sebebiyle daha az madde kaybı ile daha sağlıklı restorasyonlar yapılabilmektedir. Porselen Lamina tekniği ile ön kesici dişler için daha koruyucu ve sonuçları ideale yakın estetik kaplamalar yapmak mümkündür.

Porselen laminalar yüksek renk stabiliteleri, biyo uyumlulukları, tükürükten etkilenmeme ve diş yüzeyinden çok az madde kaldırılması sebebiyle oldukça popüler restorasyonlardır. Ancak hastanın isteği Lamina (yaprak) porselen olmasına rağmen hekimi sınırlayan durumlar nelerdir?

1) Diş sıkma ve gıcırdatma olan hastalarda
2) Derin çürüklere sahip ve ağız hijyeni iyi olamayan hastalarda
3) Diş minesinin zayıf olduğu durumlarda
4) Aşırı çapraşıklığa sahip hastalarda
5) Sürmesi tamamlanmamış daimi dişlerde
6) Süt dişlerinde ve florozis hastalarında yapılması mümkün olmayan restorasyonlardır. 

  • Diş formu ve pozisyonunun düzenlenmesi
  • Diastema (diş aralığı) kapatma
  • Ön diş kırıklarının restorasyonu
  • Parafonksiyona bağlı aşınmalarda
  • Mine yüzeyindeki hasarların giderilmesi
  • Dişlerdeki renk değişimlerinin giderilmesinde kullanılmaktadır.

Porselen lamina kaplamalar en konservatif ve estetik kaplama tekniğidir. Bu teknikte dişin preperasyonu en önemli aşamadır. Diş kesimi miktarı 0.2-0.7 arasında değişen miktarlardadır. Yapılan preperasyonun (kesim miktarı) mine seviyesinde bitirilmesi restorasyonun diş ile olan bağlantısını ve dayanıklılığına büyük ölçüde etki eder. Porselen sınırının mine seviyesinde olması mikrosızıntı ve Lamina porselenin dişten ayrılmasını önlemede en büyük etkendir.

Lamina Diş Fiyatı

Diş hekimliğinde protetik diş tedavileri arasında en pahalı protez tipidir. Peki neden?
Laboratuvar işlemlerinin uzun sürmesi ve titiz bir çalışma gerektirmesi, her yönden donanımlı ve hassas çalışan bir laboratuvarla işbirliği yapılması, hastayı estetik yönden memnun edecek vizyona sahip hekim, teknisyen, malzeme ve laboratuvar gerekliliği, diş kesim miktarının minimum olması ve koruyucu bir tedavi olması, estetik beklentinin yüksek olması, materyalin pahalı olması tedavi ücretlerinin yüksek olmasına sebep olmaktadır.